Home » COP 2 ความสุขจากการทำงานวิจัย

COP 2 ความสุขจากการทำงานวิจัย

Advertisements

การทำวิจัยอย่างไรให้มีความสุข

<Click เพื่อดูฉบับ PDF>

1. ความรัก

 • รักเรื่องที่ทำวิจัย และเลือกเรื่องที่ชอบ สนใจจริงๆ หรือได้จากสิ่งที่อ่านทุกวัน เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าวเกี่ยวกับหุ้น หนังสือท่องเที่ยว Lonely Planet
 • ให้เวลากับงานวิจัย มีความสุขเมื่อได้อ่านงานของคนอื่น เป็นแรงกระตุ้นอย่างหนึ่ง มีเวลาเข้าห้อสมุด อย่าสอนเยอะเกินไป
 • ชอบอ่านงานวิจัยเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

2. แบ่งเวลา

 • เหนื่อยก็พัก เครียดก็ทานไอศกรีม หรือทำกับข้าว
 • มีตารางการทำงานที่แน่นอน เช่น เขียนวันละ ๑ ชั่วโมง หรือแบ่งเวลาการทำงานวิจัย ๑ วันต่อสัปดาห์

3. ปัจจัยภายนอก

 • ควรขอทุนสนับสนุน เพื่อเป็นแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นในการทำงานให้สำเร็จ
 • ควรมีผู้ช่วยนักวิจัยช่วยเก็บข้อมูล ค้นคว้าข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
 • ควรมีกัลยาณมิตรในการทำงานวิจัย
 • ควรปรับตัวให้เข้ากับบริบทและข้อจำกัดของตนเองเช่น ภาระครอบครัว เวลา

4. มีความเชื่อว่าการทำวิจัยจะเป็นประโยชน์

 • เชื่อว่าการทำวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
 • ได้รับความรู้ใหม่ๆจากการค้นคว้าและการอ่านงานวิจัย
 • สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาของตนเอง
 • ค้นพบมิติใหม่ของชีวิตในฐานะนักวิชาการ
 • ได้ตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทน
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: